EAS

EAS

„CrossFit Spordiklubi“ projekti peamiseks eesmärgiks on luua edukas väikeettevõte, kes suudab Eestis ühena esimestest pakkuda võimalust harrastada CrossFit´i ning teha seda motiveeritud ja haritud inimeste käe all, selleks spetsiaalselt kohandatud spordiklubis ning kasutades õiged treeningvahendeid ja -metoodikat. Taotleja eesmärk on populariseerida maailmas väga populaarset spordiala, mis on levinud meie lähinaabriteni ( Soome, Läti, Venemaa) ning olla esimeste seas, kes antud ala Eestis täiemahuliselt propageerib, õpetab ning selles võistlusi korraldab. Taotleja jaoks on isiklikuks eesmärgiks teha oma hobist äri, millega tegelemine oleks hingelähedane ja motiveeriv ning ka kasumlik. Projekti käigus on plaan suurendada oma meeskonda hoolikalt valitud treeneritega ning alustamise hetkeks on sõlmitud ka kokkulepped toitumisterapeutide ning füsioterapeut/massööriga, et pakkuda tulevastele klientidele mitmekülgset teenust. Eesmärgiks on tekitada kogukond e “kommuun”, mida soosib ka CrossFit´i ülesehitus. Erinevate võimekuste lisamisega kohe spordiklubi juurde ning omavahel lävivate inimeste vahel luuakse sõbralik ja hubane atmosfäär nii trennides kui selle väliselt. Peamine eesmärk on pakkuda individuaalset ning inimese eripäradega arvestavat kvaliteetset terviseteenust mõistliku ja taskukohase hinnaga, koondades selleks motiveeritud ja kvalifitseeritud inimesi ühise eesmärgi nimel ühe katuse alla. Kuna CrossFit on antud hetkel mujal maailmas väga populaarne ning Tallinnas elab/töötab/õpib väga palju välisriikide esindajaid, siis on Taotleja üks eesmärkidest antud teenust neile võimaldada ning seeläbi nende rahulolu suurendada. Kindel plaan on hakata teenust pakkuma ka Eestis paiknevatele välisriikide sõduritele, kelle arv lähiaastatel suureneb. Väga tähtsaks osaks ala populariseerimisel on koolituste ja võistluste läbiviimine, mis oleksid kindlasti rahvusvahelised ning hõlmaksid endast väga palju erinevaid valdkondi. Praegusel hetkel Eestis CrossFit võistlusi ei korraldata, eriti veel rahvusvahelisi ning Eestit esindavad sportlased käivad tihti Lätis, Leedus, Soomes. Projekti elluviimise tulemusena liigub Eesti selle poole, et saada CrossFit´i maailmakaardile ning et me oleksime suutelised saatma ka oma sportlasi suurematele võistlustele. Luuakse juurde konkurentsivõimelise palgaga töökohti treeneritele ja tervisespetsialistidele ning investeeritakse nende koolitamisesse, mis tagab motiveeritud ja pühendunud töötajad ning meeskonna.

Selleks taotles Tallinn CrossFit lisavahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist ning toetuse summaks oma ettevõtte alustamisel saadi starditoetust 14107.-Eurot.